เลนส์ชั้นเดียว มองใกล้-มองไกล

เลนส์ชั้นเดียว มองใกล้-มองไกล

เลนส์ชั้นเดียว หรือ single lens 


คือเลนส์ที่เอาไว้ใช้งานเฉพาะอย่าง เช่น เลนส์สายตาสั้นหรือยาวเอาไว้สำหรับใส่เดิน ใส่ขับรถ ใส่ออกกำลังกาย หรือเลนส์สายตายาวสูงอายุ ก็เอาไว้ ใส่ทำงานบนโต๊ะทำงาน อ่านหนังสือ เลนส์คอมพิวเตอร์ เล่นโทรศัพท์มือถือ

ในกรณีของเลนส์สายตายาวสูงอายุ การใช้งานของเลนส์ชนิดนี้ จะสามารถใช้งานได้เพียงรอบโต๊ะทำงาน จะไม่สามารถใส่เดินหรือขับรถได้


Powered by MakeWebEasy.com